उत्तराखण्ड के प्रमुख दर्रे

उत्तराखण्ड के प्रमुख दर्रे

दर्रा                         संपर्क क्षेत्र

1. श्रृंगकंठ (1500 मी.)      उत्तरकाशी/ हिमाचल प्रदेश

2. थांगला (6,079 मी.)       उत्तरकाशी /तिब्बत

3. मुलिंग ला (5,669 मी.)    उत्तरकाशी /तिब्बत

4. नीति (5,044 मी.)          चमोली /तिब्बत

5. बाराहोती (5,985 मी.)     चमोली /पिथौरागढ़

6. किंगरी बिंगरी (5,550 मी.)     चमोली /तिब्बत

7. लिपुलेख (5,334 मी.)        पिथौरागढ़ /तिब्बत

8. ट्रेन पास (5,356 मी.)        बागेश्वर पिथौरागढ़

9. मानस्या धुरा (5,500 मी.)     पिथौरागढ़ /तिब्बत

10. लेविधुरा (5,580 मी.)         पिथौरागढ़ /तिब्बत

11. बालचाा धुरा (5,400 मी.)      चमोली /तिब्बत

12. मेलंग सागचोकला (5,700 मी.)  उत्तरकाशी /तिब्बत

13. लमलंग (4,268 मी.)           चमोली /तिब्बत

14. शैल – शाल (4,977 मी.)       चमोली /तिब्बत

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*