भारतीय महापुरुष और उनके समाधि स्थल

भारतीय महापुरुष और उनके समाधि स्थल

1. इंदिरा गांधी → शक्ति स्थल

2. के. आर. नारायणन → उदय भूमि

3. गुलजारीलाल नन्दा → नारायण घाट

4. चौधरी चरण सिंह → किसान घाट

5. जगजीवन राम → समता स्थल

6. जवाहर लाल नेहरू → शांति वन

7. ज्ञानी जैल सिंह → एकता स्थल

8. डॉ बी. आर. अम्बेडकर → चैत्रा भूमि

9. डॉ राजेन्द्र प्रसाद → महाप्रयाण

10. महात्मा गांधी → राजघाट

11. मोराजी देसाई → अभय घाट

12. राजीव गांधी → वीर भूमि

13. लाल बहादुर शास्त्री → विजय घाट

14. शंकर दयाल शर्मा → कर्म भूमि

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*