भारत के उपराष्ट्रपति

December 30, 2020 gkgsxpress 0

भारत के उपराष्ट्रपति (update on 10.03.2020) 1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन → जन्म :- 1888    मृत्यु :- 1975         → कार्यकाल  :-1952-1962 2. डॉ. जाकिर हुसैन → […]

भारत के राष्ट्रपति

December 30, 2020 gkgsxpress 0

भारत के राष्ट्रपति (update on 10.03.2020) 1. डॉ. राजेंद्र प्रसाद → जन्म :- 1884     मृत्यु :- 1963 → कार्यकाल  :- जनवरी 26, 1950  – मई […]

भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह

December 30, 2020 gkgsxpress 0

भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह 1. राष्‍ट्रीय ध्‍वज → तिरंगा 2. राष्ट्रभाषा → घोषित नहीं (आधिकारिक भाषा हिन्दी और अंग्रेजी ) 3. राष्‍ट्रीय पक्षी → मयूर […]

भारत का राष्‍ट्रीय गीत

December 30, 2020 gkgsxpress 0

भारत का राष्‍ट्रीय गीत “वंदे मातरम्, वंदे मातरम्! सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्, शस्यश्यामलाम्, मातरम्! वंदे मातरम्! शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्, सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्, सुखदाम् […]